Weekblad van het Regt 1839-1943

Weekblad van het Regt - image

De Universiteitsbibliotheek Maastricht heeft in haar collectie ‘Het Weekblad van het Regt’. Dit juridisch tijdschrift, een ‘verzameling van regtzaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk’ is een papieren verzamel- en naslagwerk voor jurisprudentie over de periode 1839 – 1943. De titel veranderde in 1884 in ‘Het Weekblad van het Recht, rechtskundig nieuws- en advertentieblad’.

Op 1 januari 1936 ging het Weekblad samen met de ‘Nederlandsche Jurisprudentie’ en het ‘Nederlandsch Juristenblad’. De arresten van de Hoge Raad en gerechtshoven en rechtbankvonnissen werd voor een groot deel woordelijk geciteerd, zonder commentaar, met uitzondering van een enkele korte annotatie door de redactie. Het werk is uitgegeven door Belinfante te ’s Gravenhage.

Het Weekblad is niet alleen een belangrijke bron voor rechtshistorisch onderzoek, maar ook relevant voor de huidige rechtspraktijk. Het geeft bovendien goed inzicht in de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de periode 1839-1943. Met financiële steun van het Fonds Academisch Erfgoed Maastricht zijn alle 13.865 Weekbladen gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

Weekblad van het Regt - bijdrage UM Wilt u ook helpen met het digitaliseren van oude bijzondere collecties, steun ons dan door donor te worden van het Universiteitsfonds Limburg middels een klik op de blauwe button.
image_header-donate-give.jpg